Xuan An Nuts

Xuan An Nuts

Xuan An Nuts

Xuan An Nuts

Xuan An Nuts
Xuan An Nuts

Chính sách bảo mật

Chính sách đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trên trang http://thanhnguyenhouse.com/ :

Nhằm đảm bảo an toàn cho Website http://thanhnguyenhouse.com/ , đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, http://thanhnguyenhouse.com/  đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập website. Thuật ngữ “Bạn” được dùng trong văn bản này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức đăng ký mở tài khoản và sử dụng Website http://thanhnguyenhouse.com/ .

Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân của Website http://thanhnguyenhouse.com/ ,  mô tả cách thức: Website http://thanhnguyenhouse.com/  tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn. Bạn xác nhận chính sách này khi Bạn đăng ký tài khoản tại website của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi Chính sách bảo mật được cập nhật, Bạn vẫn sử dụng Website http://thanhnguyenhouse.com/  có nghĩa là Bạn đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật mới.

VỀ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Thông tin cá nhân về Quý khách mà chúng tôi có được trong quá trình giao dịch chỉ dùng vào mục đích phục vụ Quý khách hàng; thông tin thu thập bao gồm bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ.

Phạm vi sử dụng thông tin: Thông tin về khách hàng chỉ được sử dụng để phục vụ đáp ứng nhu cầu mua hàng của Quý khách.

Thời gian lưu trữ thông tin: Thông tin được lưu trữ trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quý khách mua hàng.

Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: điện thoại, email.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng cho mục đích phục vụ yêu cầu mua hàng của Quý khách và được bảo mật, không tiết lộ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của Quý khách bằng văn bản.”

– Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, giới tính.

– Chúng tôi cũng yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Bạn hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Bạn và các thông tin khác.

Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website, http://thanhnguyenhouse.com/  chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Bạn, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Bạn sẽ không được lưu giữ.

VỀ YÊU CẦU ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN CÁ NHÂN

Website http://thanhnguyenhouse.com/  luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Bạn có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

VỀ VIỆC LƯU GIỮ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.

Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn: các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Bạn tại website http://thanhnguyenhouse.com/ , sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website thanhnguyenhouse.com.

Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn khi đăng ký và sử dụng Website http://thanhnguyenhouse.com/ .

VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website http://thanhnguyenhouse.com/  đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website http://thanhnguyenhouse.com/ . Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Bạn;
– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Website http://thanhnguyenhouse.com/ ;
– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn;
– Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt;

VỀ VIỆC LIÊN KẾT VỚI CÁC WEBSITE KHÁC

Website thanhnguyenhouse.com  liên kết với nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc Bạn truy cập các website đó. Bạn phải lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản người dùng của mình, không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu Website thanhnguyenhouse.com trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website chính thức của chúng tôi thanhnguyenhouse.com.

VỀ VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA

Website thanhnguyenhouse.com không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.

CHỈNH SỬA & BẢO MẬT

Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý. Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Trong trường hợp Bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Bạn dùng chức năng “Tài khoản của tôi” vào mục “Thông tin cá nhân” để thay đổi các thông tin cá nhân.

Trong trường hợp Bạn quên mật khẩu, Bạn dùng chức năng “Quên mật khẩu” để yêu cầu cấp lại mật khẩu.

Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban Ban quản trị website thanhnguyenhouse.com qua mail: thanhnguyenhouse.com@gmail.com để được hỗ trợ.

 

Đăng ký nhận tin

Facebook tiwtter google Pinterest

Đối tác khách hàng

Facebook chat